Sunday the 23rd - - Hostgator Coupon
 • 1

  Ruiny zamku Ogrodzieniec

 • 2

  Olkusz mury obronne - fragment

 • Zamek w Pieskowej Skale

 • 4

  Kompleks basenów w Olkuszu

 • Olkusz Rynek

 • Ruiny zamku Rabsztyn k. Olkusza

 • Zamek w Ojcowie

 • Jura Krakowsko Czestochowska - Panorama

Zespół Placówek Oświatowych - Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Jura" w Olkuszu jest członkiem założycielem Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej, której

celem statutowym jest m. in.:

    reprezentowanie interesów społeczno-gospodarczych swoich członków,
    stworzenie jak najkorzystniejszych uwarunkowań finansowo-prawnych dla turystyki dzieci, młodzieży oraz rodzin,
    przyczynianie się do rozwoju turystyki dzieci, młodzieży i rodzin,
    podnoszenie poziomu kultury obsługi turystów,
    kształtowanie i upowszechnianie zasady etyki w działalności gospodarczej,
    wspieranie kształcenia zawodowego w dziedzinie turystyki oraz doskonalenia zawodowego pracowników turystyki.

Ten znak jest gwarancją dobrego świadczenia usług turystycznych dla dzieci, młodzieży i rodzin.

Szukaj biur i obiektów turystycznych posiadających certyfikat
P I T M