Monday the 24th - - Hostgator Coupon
 • 1

  Ruiny zamku Ogrodzieniec

 • 2

  Olkusz mury obronne - fragment

 • Zamek w Pieskowej Skale

 • 4

  Kompleks basenów w Olkuszu

 • Olkusz Rynek

 • Ruiny zamku Rabsztyn k. Olkusza

 • Zamek w Ojcowie

 • Jura Krakowsko Czestochowska - Panorama

REGULAMIN POBYTU W
SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM "JURA"
W OLKUSZU

 


1. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej, studenckiej, nauczycielom i innym pracownikom oświaty oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych i federacji Hostelling International.

2. Inne osoby mogą być przyjęte do schroniska pod warunkiem ścisłego przestrzegania regulaminu.
3. Doba w schronisku trwa od godz. 18:00 do godz. 10:00 dnia następnego.
4. Drzwi schroniska są zamykane o godz. 22:00 i otwierane o godz. 6:00.
5. W schronisku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 - 6:00. Zakłócanie ciszy nocnej może być podstawą do usunięcia z obiektu. 
Pracownik recepcji, ze względu na bezpieczeństwo, ma prawo odmówić otwarcia obiektu w godzinach 23:00 - 6:00 . 
6. Osoby, które korzystają z noclegu w pokojach wieloosobowych, mogą zrezygnować z bielizny pościelowej schroniska, pod warunkiem posiadania własnych śpiworów bieliźnianych lub 2 prześcieradeł i powłoczki na poduszkę. Nie jest dozwolone używanie ciepłych śpiworów turystycznych zamiast pościeli. Spanie bez własnej bielizny pościelowej jest karane finansowo, a do kontroli upoważniony jest recepcjonista.
7. Palenie tytoniu, picie alkoholu i uprawianie gier hazardowych jest na terenie schroniska kategorycznie zabronione pod karą natychmiastowego opuszczenia schroniska. 
8. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokoju oraz za pojazdy zaparkowane przy budynku.
9. Opiekun grupy odbiera od recepcjonisty, przed zameldowaniem, stan pokoi sypialnych, a po zakończeniu pobytu, zdaje stan pokoi sypialnych recepcjoniście.

 

Za wszelkie uszkodzenia przedmiotów 
stanowiących własność schroniska 
winny zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie, 
w/g aktualnych cen.

10. Na terenie schroniska wolno przebywać wyłącznie osobom zameldowanym na pobyt określonego dnia oraz mającym opłacony pobyt w schronisku.
11. Grupy młodzieży szkolnej mogą być przyjęte na nocleg wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna, który ponosi pełną odpowiedzialność za grupę szkolną i za przestrzeganie przez młodzież niniejszego regulaminu.
12. W schronisku można nocować trzy doby. Wydłużenie pobytu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora.
13. Opłata za nocleg winna być uiszczona przy dokonywaniu meldunku. Żądając zniżki w opłacie, należy przedstawić aktualną legitymację PTSM, itp.
14. Dyżurny recepcjonista ma prawo usunąć z obiektu osoby nie stosujące się do regulaminu lub w inny sposób naruszające zasady kulturalnego zachowania się.
15. Uwagi i wnioski goście schroniska mogą wpisywać do "księgi życzeń i zażaleń" znajdującej się u recepcjonisty.
16. O wszelkich próbach nieprzestrzegania regulaminu, schronisko ma obowiązek poinformowania: Dyrekcję Szkoły grupy szkolnej, Rektorat uczelni wyższej grupy studenckiej, Rejonową Komendę Policji.